Mikrobio(m)noviny

MIKROBIO(M)NOVINY

Měsíční informační servis 

České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, z.s.

 

Připravujeme další vydání na téma kožní mikrobiota.  

Motto posledního čísla:

„Your gut is not Las Vegas!
What happens in the gut does
not stay in the gut!
Alessio Fasano“.

13. června 2022

Téma měsíce: Mikrobiom ve vztahu k poruchám příjmu
potravy

20. dubna 2022

Téma měsíce: Metabolomika a mikrobiom

22. února 2022

Téma měsíce: Přínos gnotobiologie při studiu funkce mikrobioty

19. prosince 2021

Téma měsíce: Slaví mikrobiom Vánoce? aneb: Kdy potkal Ježíšek prvního mikroba?

4. listopadu 2021

Téma měsíce: Střevní mikrobiota a pohyb

10. září 2021

Téma měsíce: Mikrobiom u roztroušené sklerózy

13. srpna 2021

Téma měsíce: Fekální mikrobiální terapie a právní aspekty

6. července 2021

Téma měsíce: Vztah diety a střevního mikrobiomu

17. června 2021

Téma měsíce: Mikrobiom v onkologii

12. května 2021

Téma měsíce: Orální mikrobiom

12. duben 2021

Moto měsíce: Fekální mikrobiální terapie

9. březen 2021

Téma měsíce: Mikrobiota v boji proti Coronaviru