Výbor ČMS

Výbor ČMS
2022 – 2026

Poslední volby do výboru a revizní komise proběhly na jaře 2022.

Výbor České mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P. má 13 členů a revizní komise je tříčlenná.

Předseda

doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Místopředseda

Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Vědecký sekretář

RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.


Členové výboru

 • prof. MUDr. Helena Tlaskalova-Hogenová, DrSc.
 • MUDr. Danka Eklová
 • Doc. RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
 • MUDr. Jiří Vejmelka
 • Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
 • Marek Kuzma, Ph.D.
 • MUDr Jakub Hurych

Pokladník

Ing. Jitka Poláková, CSc.

Revizní komise

 • Mgr. Štěpán Coufal, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Šrůtková, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Hana Sechovcová, Ph.D.