Fekální mikrobiální transplantace

Fekální mikrobiální transplantace

Stanovisko výboru ČMS

Další stanoviska výboru ČMS:

Fekální mikrobiální terapie (FMT) * Fekální bakterioterapie * někdy také „transplantace stolice“

To vše jsou výrazy pro podání dárcovské střevní mikrobioty (upravený vzorek stolice) od zdravého a podrobně vyšetřeného jedince do trávicího traktu pacienta s dysbiózou (narušenou mikrobiotou). Jedinou indikací této léčby je v současné době rozvrat střevní mikrobioty při tzv. rekurentní infekci Clostridioides difficile. Účinnost této léčby je vysoká (udávána přes 80 – 90 %). V těchto závažných klinických situacích může zachraňovat životy.

  • Dle výsledků některých klinických studií je metoda perspektivní také v léčbě střevních zánětů, metabolických, autoimunitních a dalších onemocnění (např. ulcerózní kolitida, syndrom dráždivého tračníku, imunoterapie nádorových onemocnění a do budoucna i další), avšak vše je stále předmětem probíhajícího výzkumu. Taková léčba je tedy v ČR možná pouze v rámci klinických studií na vybraných pracovištích.
  • Výběr vhodného dárce je velmi komplexní a striktní. Dárce musí podstoupit celkové vyšetření zdravotního stavu včetně podrobného vyšetření krve a stolice, zejména na nosičství patogenních mikrobů a tím  vyloučit možnost přenosu infekce (např.: hepatitidy B, HIV/AIDS, syfilis, salmonelly, nosičství rezistentních bakterií aj.). Oslabeného příjemce by rozvoj takovéto infekce mohl vážně ohrozit na životě.
  • FMT může být provázena mírnými nežádoucími účinky (průjem, křeče nebo bolesti břicha, horečka, nadýmání, plynatost a nebo zácpa), avšak některé mohou být velkmi závažné až fatální (plynou ale zpravidla z nedostatečně provedeného skríninku dárce a tím transplantace patogenních mikroorganismů)
  • FMT proto musí vždy probíhat pod přísným dohledem lékaře. ČMS důrazně varuje před neodbornými pokusy o domácí FMT – mohlo by dojít k ohrožení zdraví a dokonce i života příjemce! Vše plyne z potřeby důkladného skríninku na přítomnost patogenních mikrorganismů v darované stolici a prevenci rozvoje závažné střevní infekce. Nemluvě o poranění plynoucí ze samoaplikace či kontaminaci při zpracování v domácích podmínkách.