Úvod do mikrobiomu

Úvod

Stále stoupající počet vědeckých studií, prokazujících význam mikrobioty pro zdraví, ukazuje na obrovský potenciál nového způsobu léčby civilizačních a chronických onemocnění pomocí nastolení rovnováhy střevního mikrobiomu.

 

Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP vám bude přinášet souhrnné a aktuální poznatky o mikrobiomu a jeho funkcích ze všech oblastí výzkumu i humánní a veterinární medicíny.