Seminář programu Strategie AV21, 7. 12. 2020

Pro 16 2020 | Záznamy z odborných akcí

Online seminář ČMS a programu Strategie AV21, prosinec 2020.

Podívejte se na záznam on-line seminář o aktuálních otázkách!

Seminář organizovala Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a programe Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“

Dne 7. 12. 2020 se konal online webinář, připravený na velmi aktuální téma, týkající se covidu 19 a problematiky očkování proti tomuto infekčnímu onemocnění. Seminář organizovala  Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie AV21 “Potraviny pro budoucnost”.

Podívejte se na záznam všech přednášek!

 

00:05: Zahájení
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Předsedkyně České mikrobiomové společnosti

01:58 O očkovacích látkách obecně a o vakcinách na covid zvláště.
prof. Ing. Peter Šebo, CSc.,vedoucí Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

45:40: Diskuse – otázky a odpovědi

52:09: Covid-19: Klinické projevy a imunita.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí,
3. Lékařská fakulta UK, Nemocnice na Bulovce, Praha

01:23:54: Diskuse – otázky a odpovědi