Záznam odborného semináře Mikrobiom a antibiotika 27. 6. 2022

Čvn 27 2022 | 2022, Světový den mikrobiomu, Záznamy z odborných akcí

Záznam odborného semináře ke Světovému dni mikrobiomu ze dne 27. 6. 2022.

27. června 2022 se v Lékařském domě v Praze konal odborný seminář České mikrobiomové společnosti ČLS JEP pořádaný v rámci oslav Světového dne mikrobiomu 2022.

Záznam si můžete poslechnout celý, nebo kliknutím na jméno řečníka spustíte jeho prezentaci.

prof. MUDr. Helena Tlaskalová: Úvodní slovo předsedkyně ČMS ČLS JEP (v čase: 1:35)

  Doc. RNDr. Jiří Hrdý, MUDr. RNDr. Viktor Černý: Definice mikrobiomu a příbuzných pojmů (v čase: 19:39)

  Doc. Ing. Olga Maťátková: Biofilmy: adaptační mechanismy přežití mikroorganismů  (v čase: 33:32)

   Prim. MUDr. Václava Adámková: Účinek antibiotik na střevní mikrobiom  (v čase: 1:09:21)

    

   Prof. MUDr. Jiří Beneš: Vývoj nových antibiotik a deformující vliv lékové legislativy (v čase: 1:40:13)