Záznam symposia Proč ne/podávat probiotika a antibiotika současně, 2 1. 3. 2023

Kvě 07 2023 | Záznamy z odborných akcí

Symposium České mikrobiomové společnosti ČLS JEP a programu Strategie AV21

 

Proč ne/podávat probiotika a antibiotika současně„.

Podívejte se na záznam symposia o aktuálních otázkách!

Symposium organizovala Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP, Akademie věd České republiky a program Strategie AV21.

„Možnosti manipulace mikrobioty“

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Dne 21. března 2023 se v Lékařském domě v Praze konalo odpolední symposium na téma současného podávání probiotik a antibiotik.  Seminář organizovala  Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie AV21.

Podívejte se na záznamy všech přednášek!

 

Odlišný vliv jednotlivých antibiotik na mikrobiom

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Infekční klinika FN Bulovka, Praha

Vliv antibiotik na poruchu imunoregulace

MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Probiotika a jejich příbuzní

doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
Ústav imunologie a mikrobiologie. 1. LF UK a VFN v Praze

Prebiotika, probiotika a synbiotika ve vnitřním lékařství

MUDr. Jiří Vejmelka
Interní klinika 3. LF UK a FN Thomayerova nemocnice

Fekální mikrobiální transplantace

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
3. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice

Fágová terapie a humánní léčivý přípravek Duofag v klinickém hodnocení

RNDr. Marek Moša, Ph.D.
MB Pharma

Panelová diskuse na konci symposia