Organizace

Organizace

Česká mikrobiomová společnost je součástí České lékařské společnosti J.E.P.

Společnost vznikla v září 2019 pod evidenčním číslem OS-1450. Dne 5. 11. 2019 byl zvolen výbor a revizní komise společnosti

 

Kdo  se může stát členem České mikrobiomové společnosti?

Členem se může stát kdokoliv, kdo se zajímá se o problematiku mikrobiomu (například ve vztahu ke zdraví a nemoci nebo ve vztahu k životnímu prostředí).

S kým by ráda ČMS spolupracovala?

Rádi bychom spolupracovali s odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi napříč medicínou, protože zdravý mikrobiom je prevencí nemocí napříč lékařskými obory. Nezbytná je spolupráce s plátci péče a uvítáme spolupráci s výrobci potravin a odborníky na výživu. V neposlední řadě oslovíme média, která mohou plnit velkou a pozitivní roli v šíření osvěty v prevenci, problematice střevního mikrobiomu a také pomoci v hledání dárců zdravého mikrobiomu.    

Jak se stát členem České mikrobiomové společnosti?

Česká mikrobiomová společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Řádným členem ČLS JEP se může stát subjekt, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Tím, že se stáváte členem ČMS ČLS JEP, stáváte se i členem ČLS JEP.

 

Staňte se členem České mikrobiomové společnosti!

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!