Organizace

Organizace

Česká mikrobiomová společnost je součástí České lékařské společnosti J.E.P.

Společnost vznikla v září 2019 pod evidenčním číslem OS-1450. Dne 5. 11. 2019 byl zvolen výbor a revizní komise společnosti. V červnu 2022 proběhly volby do výboru a revizní komise. V současnosti se volí předsednictvo.  Po volbě předsednictva bude složení aktualizováno.  

 

Kdo  se může stát členem České mikrobiomové společnosti?

Členem se může stát kdokoliv, kdo se zajímá se o problematiku mikrobiomu (například ve vztahu ke zdraví a nemoci nebo ve vztahu k životnímu prostředí).

S kým by ráda ČMS spolupracovala?

Rádi bychom spolupracovali s odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi napříč medicínou, protože zdravý mikrobiom je prevencí nemocí napříč lékařskými obory. Nezbytná je spolupráce s plátci péče a uvítáme spolupráci s výrobci potravin a odborníky na výživu. V neposlední řadě oslovíme média, která mohou plnit velkou a pozitivní roli v šíření osvěty v prevenci, problematice střevního mikrobiomu a také pomoci v hledání dárců zdravého mikrobiomu.    

Jak se stát členem České mikrobiomové společnosti?

Česká mikrobiomová společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Řádným členem ČLS JEP se může stát subjekt, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Tím, že se stáváte členem ČMS ČLS JEP, stáváte se i členem ČLS JEP.

  • Zájemce o členství v České mikrobiomové společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně si můžete buď stáhnout v MS Word na webu ČLS, nebo podat online tamtéž. Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách ČLS JEP nebo si o ní napište na d.eklova@centrum.cz.
  • Vyplněná přihláška je podána buď přímo výboru společnosti (e-mail: d.eklova@centrum.cz) nebo evidenci členů ČLS JEP  (e-mail: cle@cls.cz, tel.224 26 62 26), která předává přihlášku do organizační složky k projednání. 
  • Přihláška je projednána na nejbližší schůzi výboru a nový člen je informován o výsledku.

Aktuální organizační informace