Organizace

Organizace

Jak se stát členem

Česká mikrobiomová společnost je součástí České lékařské společnosti J.E.P.

Společnost vznikla v září 2019 pod evidenčním číslem OS-1450. V červnu 2022 proběhly již druhé volby a byl zvolen výbor a revizní komise společnosti

 

Kdo  se může stát členem České mikrobiomové společnosti?

Členem se může stát kdokoliv, kdo se zajímá se o problematiku mikrobiomu (například ve vztahu ke zdraví a nemoci nebo ve vztahu k životnímu prostředí).

S kým by ráda ČMS spolupracovala?

Rádi bychom spolupracovali s odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi napříč medicínou, protože zdravý mikrobiom je prevencí nemocí napříč lékařskými obory. Nezbytná je spolupráce s plátci péče a uvítáme spolupráci s výrobci potravin a odborníky na výživu. V neposlední řadě oslovíme média, která mohou plnit velkou a pozitivní roli v šíření osvěty v prevenci, problematice střevního mikrobiomu a také pomoci v hledání dárců zdravého mikrobiomu.    

Jak se stát členem České mikrobiomové společnosti?

Česká mikrobiomová společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Řádným členem ČLS JEP se může stát subjekt, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Tím, že se stáváte členem ČMS ČLS JEP, stáváte se i členem ČLS JEP.

  • Zájemce o členství v České mikrobiomové společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně si můžete buď stáhnout v MS Word na webu ČLS, nebo podat online tamtéž. Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách ČLS JEP. O přihlášku si můžete i napsat na cms@mikrobiom-cms.cz.
  • Vyplněná přihláška je podána buď přímo výboru společnosti (e-mail: cms@mikrobiom-cms.cz) nebo evidenci členů ČLS JEP  (e-mail: cle@cls.cz, tel.224 26 62 26), která předává přihlášku do organizační složky k projednání. 
  • Přihláška je projednána na nejbližší schůzi výboru a nový člen je informován o výsledku.

Členské příspěvky

Každý člen ČMS je zároveň členem ČLS JEP. Příspěvek do ČLS JEP je v roce 2023 500,- Kč. POZOR – matky na mateřské dovolené platí jen 100 Kč a členové nad 80 let neplatí. Příspěvek do ČMS je pro všechny 200 Kč. Studenti, členové ČMS, mohou požádat o stipendium, které poskytuje firma Kosmetika Capri, na základě žádosti zaslané na e-mail CMS firma zaplatí prvním 5 studentům poplatek do ČLS JEP, studenti tedy budou hradit jen 200,- Kč.

Aktuální organizační informace

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Mikrobiom ve forenzní analýzeV prosincovém čísle Mikrobio(m)novin jsem se zeptali Mgr. Kláry Doubkové, forenzní genetičky Policie České republiky, co si představit pod pojmem forenzní genetika. Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se. Přečtěte si i...

číst více