Nové číslo Mikrobio(m)novin

Úno 05 2024 | Mikrobio(m)noviny

Téma měsíce: Archea

Milí přátelé,

věříme, že jste šťastně prožili Vánoce a celý uplynulý rok a že jste společně se svou mikrobiotou načerpali síly do roku nového. Jsme rádi, že otevíráte nové číslo Mikrobiomnovin. Mikrobiota je v centru vaší pozornosti,
čehož si velmi vážíme.

V lednovém čísle Mikrobiomnovin se můžete těšit na tradiční metodické okénko Petry Vídeňské, která úspěšně
vyléčí nebohou bakterii z deprese. Přinášíme vám rozhovor s naším českým astrobiologem RNDr. Vladimírem
Kopeckým, Jr., Ph.D. Mikrobiální vesmír je fascinující a motivuje nás k dalším otázkám, zda se na naši planetu „nekoukají“ mikrobi také z patřičného výškového odstupu.
Hlavním tématem jsou tentokrát archea – někdy opomíjená součást naší mikrobioty.

Monika Cahová s Jakubem Hurychem připravili mikrobiální aktualitu. Lucie Najmanová již chystá přednášku na téma tajemné ZOO v našich ústech.

MikrobiomNovinkou 2024 je, že se rozšířila naše redakční rada, srdečně vítáme dvě nové členky a jejich mikrobiotu a těšíme se na spolupráci.

Přejeme vám klidný a harmonický nový rok a děkujeme za spolupráci v uplynulém roce.

Tak na zdraví! Vaše a vaší mikrobioty!

jv

Motto měsíce:

“Co je důležité, je očím
neviditelné.“
(Antoine de Saint-Exupéry, 
1900 – 1944)

Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se.

Přečtěte si i další čísla Mikrobio(m)novin