Záznam semináře Mikrobiom a prostředí 12. 12. 2022

Bře 12 2023 | Záznamy z odborných akcí

Seminář České mikrobiomové společnosti ČLS JEP a programu Strategie AV21

 

Mikrobiom a prostředí. Co nás obklopuje, to nás formuje„.

Podívejte se na záznam semináře o aktuálních otázkách!

Seminář organizovala Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP, Akademie věd České republiky a program Strategie AV21.

Úvodní slovo semináře „Mikrobiom a prostředí. Co nás obklopuje, to nás formuje“

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Dne 12. prosince 2022 se v budově Akademie věd ČR konal celodenní seminář na téma mikrobiom a prostředí. Seminář organizovala  Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie AV21 “Potraviny pro budoucnost”.

Podívejte se na záznamy většiny přednášek

 

Mikroorganismy v lese. Co dělají? A jak to víme?

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Mykorrhizní mikrobiomy aneb o životě na rozhraní rostlin a půdy

Mgr. Jan Jansa, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Mikrobi v potravinách a lidské zdraví

prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Jak houby ovlivnily světový řád. Mikroskopické houby umí měnit podnebí, vyhubit celé druhy i ovlivnit dějiny člověka

Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Stromy a mikrobi – pohled malířky: Jak mne uchvátil neviditelný svět a jak se snažím vizualizovat nové vědecké poznatky pro širší publikum, včetně dětí.

Mgr. Michaela Bartoňová

Mikrobiom na poli i ve stáji: Ovlivňuje naše zdraví?

RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Další přednášky semimáře:  

(audiovizulální záznam není k dispozici)

Struktura a funkce rhizomikrobiomu

Prof. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mikroorganismy v tajícím permafrostu Arktidy.

doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice