Stanoviska výboru ČMS

Stanoviska výboru ČMS

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. zveřejňuje stanoviska výboru ČMS

Výbor společnosti projednává a schvaluje oficiální stanoviska k aktuálním otázkám. Tato stanoviska jsou zveřejňována na webu společnosti a jsou určena jak odborníkům, tak laikům. 

 

 Jedním z hlavních cílů naší společnosti je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými poznatky v oblasti mikrobiomu a zabránit tak šíření nepravdivých či zavádějících informací a nevědeckých přístupů. Klikněte a přečtete si naše odborná stanoviska k jednotlivým oblastem. 

 

Analýza mikrobiomu – úvod do problematiky

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP k analýze mikrobiomu. Dozvíte se o mikrobiomu v kontextu lidského organismu, zda víme, jaké by měl mít zdravý člověk složení mikrobiomu a co můžeme udělat pro svou mikrobiotu.

Komerční analýza mikrobiomu

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. V současnosti nabízí řada firem analýzu střevního mikrobiomu ze vzorku stolice, většinou v kombinaci s hodnocením stavu mikrobiomu a následným doporučením „personalizovaných“ potravních doplňků a probiotik. K postupům a doporučením komerčních subjektů lze mít vážné výhrady.

Fekální mikrobiální transplantace

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. Fekální mikrobiální terapie (FMT) * Fekální bakterioterapie * někdy také „transplantace stolice“. To vše jsou výrazy pro podání dárcovské střevní mikrobioty (upravený vzorek stolice) od zdravého a podrobně vyšetřeného jedince do trávicího traktu pacienta s dysbiózou (narušenou mikrobiotou). Jedinou indikací této léčby je v současné době rozvrat střevní mikrobioty při tzv. rekurentní infekci Clostridioides difficile.

Transplantace vlastní stolice NENÍ lékem proti rakovině

Stanovisko České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, z.s. ke komercializaci mikrobiomu lidského těla, 6.2.2024.  Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP, z.s. se tímto vymezuje vůči tvrzení, že by skladovaná mikrobiota vlastní stolice nebo stolice zdravého dárce mohla být záchranou před rakovinou nebo např. autoimunitními onemocněními. Takovéto tvrzení je zavádějící, neodpovídá současnému vědeckému poznání a může vzbuzovat nereálná očekávání. Fekální mikrobiální terapie (FMT, transplantace stolice), je aktuálně určena POUZE k léčbě pacientů se závažnou a opakující se infekcí Clostridioides difficile (CDI).

Diety se sníženým obsahem sacharidů

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP k vlivu stravy se sníženým obsahem sacharidů (low-carb a keto- diet) na střevní mikrobiotu najdete ve stejnojmenném článku autorů Marie Heczková, Lucie Najmanová a Monika Cahová.