Stanoviska výboru ČMS

Stanoviska výboru ČMS

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. zveřejňuje stanoviska výboru ČMS

Výbor společnosti projednává a schvaluje oficiální stanoviska k aktuálním otázkám. Tato stanoviska jsou zveřejňována na webu společnosti a jsou určena jak odborníkům, tak laikům. 

 

 Jedním z hlavních cílů naší společnosti je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými poznatky v oblasti mikrobiomu a zabránit tak šíření nepravdivých či zavádějících informací a nevědeckých přístupů. Klikněte a přečtete si naše odborná stanoviska k jednotlivým oblastem. 

 

Analýza mikrobiomu – úvod do problematiky

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP k analýze mikrobiomu. Dozvíte se o mikrobiomu v kontextu lidského organismu, zda víme, jaké by měl mít zdravý člověk složení mikrobiomu a co můžeme udělat pro svou mikrobiotu.

Komerční analýza mikrobiomu

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. V současnosti nabízí řada firem analýzu střevního mikrobiomu ze vzorku stolice, většinou v kombinaci s hodnocením stavu mikrobiomu a následným doporučením „personalizovaných“ potravních doplňků a probiotik. K postupům a doporučením komerčních subjektů lze mít vážné výhrady.

Fekální mikrobiální transplantace

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. Fekální mikrobiální terapie (FMT) * Fekální bakterioterapie * někdy také „transplantace stolice“. To vše jsou výrazy pro podání dárcovské střevní mikrobioty (upravený vzorek stolice) od zdravého a podrobně vyšetřeného jedince do trávicího traktu pacienta s dysbiózou (narušenou mikrobiotou). Jedinou indikací této léčby je v současné době rozvrat střevní mikrobioty při tzv. rekurentní infekci Clostridioides difficile.

Diety se sníženým obsahem sacharidů

Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP k vlivu stravy se sníženým obsahem sacharidů (low-carb a keto- diet) na střevní mikrobiotu najdete ve stejnojmenném článku autorů Marie Heczková, Lucie Najmanová a Monika Cahová.