Poslání a cíle

Poslání a cíle ČMS

Chceme poskytovat platformu pro zájemce o mikrobiotu a související problematiku, která by byla protiváhou nevědeckých a zavádějících zdrojů informací.

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci, a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.

Sdružovat odborníky, kteří se zabývají souvislostmi mezi poškozenou mikrobiotou a následným vznikem nemocí i možnostmi ovlivnění složení mikrobioty.

Shromažďovat veškeré poznatky o mikrobiomu a jeho funkcích ze všech oblastí výzkumu i humánní a veterinární medicíny.

Průběžně informovat odbornou i laickou veřejnost formou newsletterů, webových stránek a edukačních seminářů. 

Vytvořit společnou databázi výstupů z klinických a preklinických studií, jejich analýzu a následně jejich společné sdílení napříč obory. Využít tuto databázi při  tvorbě diferenciálně diagnostických a terapeutických postupů a tvorbě algoritmů primární a sekundární prevence.

Zvyšovat zdravotní gramotnost, zlepšit přístup k informacím a předejít tak vzniku nemocí. Naučit občany České republiky pečovat o své zdraví a nežít na dluh do vypuknutí nemoci.

Jedním z hlavních cílů odborné společnosti je zabránit šíření nevědeckých přístupů, vysvětlování a interpretace metod a výsledků analýzy mikrobiomu.

Přispět k reformě primární péče vytvořením společných výstupů pro praktické lékaře.

Březnové číslo Mikrobio(m)novin

Březnové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Záhada zvaná BiofilmMilé čtenářky, milí čtenáři, EVOLUCI nelze zastavit, a tak i naše redakční rada (RR) po třech letech své činnosti pochopila výhody dělby práce. Proto jsou nově některé rubriky nastálo přiděleny jednotlivým členkám a členům naší...

číst více
Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: ArcheaMilí přátelé, věříme, že jste šťastně prožili Vánoce a celý uplynulý rok a že jste společně se svou mikrobiotou načerpali síly do roku nového. Jsme rádi, že otevíráte nové číslo Mikrobiomnovin. Mikrobiota je v centru vaší pozornosti,čehož si velmi...

číst více
Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Jak kvasinky určily vývoj lidstvaVážené a milé kolegyně a kolegové, Těsně před redakční uzávěrkou se rozezněly redakční tamtamy skvělou zprávou – prezident Petr Pavel vyznamenal prof. Helenu Tlaskalovou Hogenovou medailí Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o...

číst více
Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Mikrobiom v uměníMilí přátelé, doufáme, že jste společně s mikrobiotou prožili krásnou dovolenou a přejeme vám šťastné zahájení školního a akademického roku. Máme radost, že otevíráte další číslo Mikrobiomnovin. Okurková sezóna je již prakticky za námi a...

číst více
Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Jak se mění léčba Crohnovy choroby, a co na to mikrobiom?Vážení a milí kolegové a příznivci České mikrobiomové společnosti, sluší se začít důležitou novinou. Chceme držet krok, tak jsme i my expandovali do světa sociálních sítí. Najít nás můžete na...

číst více
Dubnové číslo Mikrobio(m)novin

Dubnové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Mikrobiom v močových cestáchMilí přátelé, Opravdu Vás nešálí zrak, i my jdeme s dobou a zkusili jsme si pohrát s nejnovějšími výdobytky IT světa. Vzhledem k tomu, že se termín pro dodání hlavního článku kryl s termínem odevzdávání grantových žádostí,...

číst více