Poslání a cíle

Poslání a cíle ČMS

Chceme poskytovat platformu pro zájemce o mikrobiotu a související problematiku, která by byla protiváhou nevědeckých a zavádějících zdrojů informací.

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci, a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.

Sdružovat odborníky, kteří se zabývají souvislostmi mezi poškozenou mikrobiotou a následným vznikem nemocí i možnostmi ovlivnění složení mikrobioty.

Shromažďovat veškeré poznatky o mikrobiomu a jeho funkcích ze všech oblastí výzkumu i humánní a veterinární medicíny.

Průběžně informovat odbornou i laickou veřejnost formou newsletterů, webových stránek a edukačních seminářů. 

Vytvořit společnou databázi výstupů z klinických a preklinických studií, jejich analýzu a následně jejich společné sdílení napříč obory. Využít tuto databázi při  tvorbě diferenciálně diagnostických a terapeutických postupů a tvorbě algoritmů primární a sekundární prevence.

Zvyšovat zdravotní gramotnost, zlepšit přístup k informacím a předejít tak vzniku nemocí. Naučit občany České republiky pečovat o své zdraví a nežít na dluh do vypuknutí nemoci.

Jedním z hlavních cílů odborné společnosti je zabránit šíření nevědeckých přístupů, vysvětlování a interpretace metod a výsledků analýzy mikrobiomu.

Přispět k reformě primární péče vytvořením společných výstupů pro praktické lékaře.

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Nové číslo Mikrobio(m)novin

Téma měsíce: Mikrobiom ve forenzní analýzeV prosincovém čísle Mikrobio(m)novin jsem se zeptali Mgr. Kláry Doubkové, forenzní genetičky Policie České republiky, co si představit pod pojmem forenzní genetika. Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se. Přečtěte si i...

číst více