Nové číslo Mikrobio(m)novin

Úno 19 2023 | Mikrobio(m)noviny

Téma měsíce: Mikrobiom ve společnosti a v sociálních vědách

Vážení kolegové, milí přátelé,

třikrát hurá, máme dobré zprávy. ČMS dospěla a po učednických letech byla už definitivně přijata do rodiny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

My v redakční radě cítíme především jako velký závazek a proto poháněni svou mikrobiotou přinášíme další novinky z mikrosvěta.

Do tohoto čísla přispěla Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR, která nám nabídne zcela netradiční pohled na mikrobiomový výzkum očima odborníka z humanitních věd. Mě třeba zaujala otázka:  Jak je péče o mikrobiom podmíněna sociálním, ekonomickým, ale také kulturním kapitálem (třídně formovanou chutí a vkusem) nebo rytmem pracovních směn?

V novém čísle také dozvíte, zda střevní mikrobi mohou regulovat motivaci ke cvičení. Myslíte že mohou?

Nejenom z pověření redakční radou vám příjemné čtení přeje,

Zuzana Jirásková Zákostelská
Vědecký sekretář ČMS ČLS JEP

Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se.

Přečtěte si i další čísla Mikrobio(m)novin