Aktuality

Aktuality

Novinky pro odborníky a laiky

Pozvánky na konference, informace o dění v ČMS a další aktuality najdete rychle na tomto místě.

27. 6. 2020: Lidský mikrobiom a jeho vliv na zdraví. Záznam živého vstupu v dnešním Studiu 6 České televize.  V rámci oslav Světového mikrobiomového dne vystoupila prof. MUDr. Helena Tlaskalova-Hogenová, DrSc. a prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

 

27. 6. 2020: Světový den mikrobiomu 27.6.2020 si připomíná nejen Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP.  Tisková zpráva České mikrobiomové společnosti a výzkumného programu Potraviny pro budoucnost
Strategie AV 21 Akademie věd ČR. Tisková konference se konala 24. 6. 2020.

 

14. 5. 2020: Přečtěte si texty o COVID-19 a mikrobiotě. Členové výboru ČMS pro vás připravili texty o současné epidemii COVID-19 a jeho souvislostech s mikrobiotou.

19. 4. 2020: Poslechněte si záznamy přednášek 1. konference České mikrobiomové společnosti ČLS JEP na téma MIKROBIOTA A ZDRAVÍ. Konference se konala 10. března 2020 v Lékařském domě. Hlavní přednášku o vztahu střevní mikrobioty a mozku přednesl Prof. MUDr. P. Berčík (McMaster University, Hamilton, Kanada).

27. 2. 2020: Pozvánka s programem na konferenci  Potraviny, zdraví a výživa. Konferenci, s podtitulem Obohacování potravin – cesta ke zdraví?, pořádá Společnost pro výživu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP dne 26. 3. 2020 od 8 hodin v konferenčním sále SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2. KONFERENCE BYLA ODLOŽENA

14. 2. 2020: Pozvánka a program 1. konference České mikrobiomové společnosti ČLS JEP na téma MIKROBIOTA A ZDRAVÍ. Konference se koná 10. března 2020 od 13:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2). Hlavní přednášku o vztahu střevní mikrobioty a mozku přednese Prof. MUDr. P. Berčík (McMaster University, Hamilton, Kanada). Účast je bez poplatku, ale doporučujeme registraci na adrese: mikrobiom.cms@gmail.com.

30. 1. 2020: Pozvánka na 1. konferenci České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. Konference se koná 10. března 2020 od 13:00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2). Hlavní přednášku o vztahu střevní mikrobioty a mozku přednese Prof. MUDr. P. Berčík (McMaster University, Hamilton, Kanada). Těšíme se na Vás!

24. 1. 2020: Pomůže nám komerční analýza mikrobiomu? Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP ke komerčně nabízeným analýzám mikrobiomu.

Staňte se členem České mikrobiomové společnosti!

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!