Odborné akce

Pozvánky na akce pro odbornou a laickou veřejnost

Audiovizuální záznamy přednášek z odborných akcí

Další aktuality 

Archiv aktualit 

1. 8. 2022: Oslava Světového dne mikrobiomu. V rámci oslav letošního ročníku uspořádala Česká mikrobiomová společnost 27. června v Lékařském domě ČLS JEP vzdělávací seminář. Zajímavé a komplexní přednášky si můžete poslechnout ze záznamu na našem webu. Den před odborným seminářem proběhlo v rámci oslav Světového dne mikrobiomu již druhé zábavně naučné odpoledne.

22. 5. 2022: Skupina Ondřeje Cinka na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy hledá výzkumného pracovníka, který má zájem o laboratorní práci a informatickou analýzu bakteriomu a viromu u primárně neinfekčních chorob (celiakie a diabetes 1. typu). Projekt probíhá na materiálu ze zahraničních kohort v rámci mezinárodního grantu financovaného EU.

Požadujeme: Ph.D. titul, optimálně v genetice či mikrobiologii, absolutní pečlivost, orientaci v molekulární genetice a v metodikách sekvenace nové generace, dobrou znalost programování v R či Python a dobrou publikační činnost.

Plný úvazek do 31. 12. 2023 s možností prodloužení.

Nástup po 1. 7. 2022 či dle dohody. Životopisy zasílejte na ondrej.cinek@lfmotol.cuni.cz.

28. 10. 2021: Široké veřejnosti byla zpřístupněna další tři čísla oblíbených  Mikrobio(m)novin, informačního servisu ČMS. Hlavními tématy jsou Vztah diety a střevního mikrobiomu (7/2021), Mikrobiom v onkologii (6/2021) a Orální mikrobiom (5/2021). Přečtěte si Mikrobio(m)noviny

16. 12. 2020:  Poslechněte si záznam online webináře, který se konal dne 7. 12. 2020 na velmi aktuální téma, týkající se covidu 19 a problematiky očkování proti tomuto infekčnímu onemocnění.  Seminář organizovala Česká mikrobiomová
společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie
AV21 „Potraviny pro budoucnost“. 

 

27. 6. 2020: Lidský mikrobiom a jeho vliv na zdraví.

Záznam živého vstupu v dnešním Studiu 6 České televize.  V rámci oslav Světového mikrobiomového dne vystoupila prof. MUDr. Helena Tlaskalova-Hogenová, DrSc. a prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

19. 4. 2020: Poslechněte si záznamy přednášek 1. konference České mikrobiomové společnosti ČLS JEP na téma MIKROBIOTA A ZDRAVÍ. Konference se konala 10. března 2020 v Lékařském domě. Hlavní přednášku o vztahu střevní mikrobioty a mozku přednesl Prof. MUDr. P. Berčík (McMaster University, Hamilton, Kanada).

31. 7. 2022: Podívejte se na složení nového výboru České mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P. pro volební období 2022 – 2026.

22. 5. 2022: Nabízíme záznam všech přednášek celodenního semináře na téma Mikrobiom a duševní a neurologické choroby. Seminář organizovala Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie AV21 dne 3. května 2022 v budově Akademie věd ČR.

27. 2. 2022: ČMS ČLS JEP, stejně jako celý civilizovaný svět, odsuzuje agresi vůči Ukrajině a vyjadřuje podporu kolegům zasaženým válkou i všem lidem na Ukrajině. Mimořádně zveřejňujeme nejnovější číslo Mikrobio(m)novin hned po vydání.

24. 6. 2021: 27. června oslavíme Světový den mikrobiomu. Více informací na: worldmicrobiomeday.com

30. 4. 2021:  Nové vydání Mikrobio(m)novin, měsíčního informačního servisu České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, z.s. Tématem tohoto čísla a měsíce dubna je Fekální mikrobiální terapie. Ke stažení v plném znění.

15. 12. 2020:  Zveřejnili jsme  záznamy přednášek „Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita„, které zazněly na  XXXVII. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v říjnu 2020.

 

27. 6. 2020: Světový den mikrobiomu 27.6.2020 si připomíná nejen Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP.  Tisková zpráva České mikrobiomové společnosti a výzkumného programu Potraviny pro budoucnost
Strategie AV 21 Akademie věd ČR. Tisková konference se konala 24. 6. 2020.

 

24. 1. 2020: Pomůže nám komerční analýza mikrobiomu? Stanovisko výboru České mikrobiomové společnosti ČLS JEP ke komerčně nabízeným analýzám mikrobiomu.

16. 6. 2022: Byly zveřejněny výsledky voleb 2022 do výboru a revizní komise České mikrobiomové společnosti ČLS JEP. Najdete je v části pro členy.  

11. 4. 2022: Zveřejněn volební modul. Přístupný je jen pro členy ČMS. Letos v září budou naší ČMS již 3 roky a to znamená, že výbor společnosti, který vznikl na ustavující schůzi, končí svou činnost a čekají nás první řádné volby. Aby bylo předání činností plynulé a bezproblémové, naplánovali jsme volby trochu s předstihem na konec května 2022.

26. 2. 2022: Široké veřejnosti byla zpřístupněna čtyři nejnovější čísla  Mikrobio(m)novin, informačního servisu ČMS. Hlavními tématy jsou Fekální mikrobiální terapie a právní aspekty (8/2021), Mikrobiom u roztroušené sklerózy (9/2021), Střevní mikrobiota a pohyb (11/2021) a Vánoce (12/2021). Přečtěte si Mikrobio(m)noviny

8. 4. 2021: Podívejte se na záznam přednášky RNDr. Moniky Cahové, Ph.D. na téma: „Vliv diety na střevní mikrobiom: zásadní hráč nebo nepodstatná drobnost“. Přednáška byla připravena pro seminář České imunologické společnosti, který se konal dne 18. března 2021.

15. 7. 2020: Záznam tiskové konference.

Tisková konference se konala u příležitosti Světového dne mikrobiomu. Souhrn aktivit k tomuto dni najde na stránce Světového dne mikrobiomu:

  • Tisková zpráva ČMS ČLS JEP
  • Živý vstup ve Studiu 6 České televize
  • Poster pro laickou veřejnost
  • Záznam tiskové konference

26. 6. 2020: Vliv stravy se sníženým obsahem sacharidů (low-carb a keto- diet) na střevní mikrobiotu.

Článek autorů Marie Heczková, Lucie Najmanová a Monika Cahová je stanoviskem České mikrobiomové společnosti k dietám s nízkým obsahem sacharidů.

14. 5. 2020: Přečtěte si texty o COVID-19 a mikrobiotě. Členové výboru ČMS pro vás připravili texty o současné epidemii COVID-19 a jeho souvislostech s mikrobiotou.