Seminář ČMS a programu Strategie AV21 „Střevní mikrobiom vs duševní a neurologické poruchy“ 2022

Seminář České mikrobiomové společnosti ČLS JEP a programu Strategie AV21

Střevní mikrobiom vs duševní a neurologické poruchy„.

Podívejte se na záznam semináře o aktuálních otázkách!

Seminář organizovala Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP, Akademie věd České republiky a program Strategie AV21.

Dne 3. května 2022 se v budově Akademie věd ČR konal celodenní seminář na téma mikrobiom a duševní a neurologické choroby. Seminář organizovala  Česká mikrobiomová společnost České lékařské společnosti JEP a program Strategie AV21 “Potraviny pro budoucnost”.

Podívejte se na záznam všech přednášek!

 

Dopolední část semináře

Dopolední blok moderovala prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

00:18 Zahájeníprof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., předsedkyně České mikrobiomové společnosti

02:21 Duševní zdraví a životní stylProf. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN

24:12 The role of gut-brain axis in psychiatric disordersMgr. Enrico Salvatore Patrono, Ph.D., odd. Neurofyziologie paměti, FGÚ AV ČR

55:51 Poruchy příjmu potravyprof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN

1:29:48 Mikrobiom a mentální anorexieRNDr. Petra Procházková, Ph.D., Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, MBÚ AV ČR

2:00:44 Agresivní a impulsivní chováníMUDr. Michaela Langmajerová, Psychiatrická klinika, LF Plzeň

Odpolední část semináře

Odpolední blok moderovala Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

01:01 Roztroušená sklerosaprof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN

27:28 Střevní mikrobiom v patogenezi RS – RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D., Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, MBÚ AV ČR

58:55 Poruchy spánkuprof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN

1:02:02 Mikrobiom a narkolepsie – RNDr. Radka Roubalová, Ph.D., Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, MBÚ AV ČR

2:00:15 Stres a mikrobiom – prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc., odd. Funkce epitelu, FGÚ AV ČR