Jak dokáží probiotika ovlivnit složení mikrobioty?

Čvn 01 2023 | Záznamy z odborných akcí

Jak dokáží probiotika ovlivnit složení mikrobioty?

Přednáška předsedy naší společnosti doc. RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D. z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze srozumitelně shrnuje, co si máme pod stále skloňovanějším pojmem mikrobiota představit, jak vlastně mikrobiota vzniká, jak je možné ji ovlivňovat prostřednictvím probiotik a na základě jakých mechanismů na ni probiotika působí.

Podcast si můžete poslechnout přes tyto aplikace: