Květnové číslo Mikrobio(m)novin

Kvě 31 2024 | Mikrobio(m)noviny

Téma měsíce: Nebojme se biofilmu …. můžeme ho sakra potřebovat!

Milé čtenářky, milí čtenáři,

bez mikrobů zdraví člověk nezíská, ač v klidu je anebo stále pospíchá…

Inovace, analýza, diverzita, v níž je síla, fermentace, regulace, dynamická interakce, imunitní modulace, mikrobiom = mocný strážce…

Nebo co začít takto? Mikrobi ve vzduchu, mikrobi v dešti, mikrobi v mořích, mikrobi v půdě, mikrobi v nás, mikrobi na nás, mikrobi kolem nás, mikrobi s námi a my s mikroby, zkrátka mikrobi všude. Vděčíme jim za mnohé, třeba za 20 % kyslíku, který dýcháme…

Prostě a jednoduše a do třetice všeho mikrobiálního. Chtěl jsem napsat, že my a mikrobiota jsme na této planetě nerozlučným tandemem. Poskytujeme mikrobům potřebné substráty a zázemí a samozřejmě jim věnujeme adekvátní pozornost a péči, a to ve vlastním zájmu. No a mikrobi nás chrání před patogeny, pořádají v rámci organismu ve spolupráci s imunitním systémem rozličná školení a edukační workshopy = takové klasické celoživotní vzdělávání :0), napomáhají trávení a vstřebávání živin, tvoří některé vitamíny, podílí se na metabolismu léčiv, vyrábí palivo pro střevní buňky, podporují střevní bariéru, snižují zánětlivou odpověď organismu, brání rozvoji některých onemocnění včetně těch nádorových. A co třeba regulace chuti k jídlu? Vliv na chování a mozkové funkce? Vliv na funkci svalů? Tento seznam je
rozsáhlý, je důvodem ke každodenní oslavě a respektu k mikrobiotě. Navíc se nejedná o konečný výčet mikrobiálních funkcí a tento „mikrobiální seznam“ bude s rozvojem našeho poznání narůstat.

Vlastnosti mikrobioty jsou skutečně podivuhodné, mikrobi spolu efektivně komunikují a vytvářejí např. i biofilmy. Mohou být tyto biofilmy prospěšné nebo jsou všechny biofilmy hororové a skýtají nebezpečí,
s nímž obtížně bojujeme? Dozvíte se v tomto čísle Mikrobio(m)novin. Nahlédnete do tradičního metodického okénka, čekají vás aktuality a pozvánky na akce, které se mikrobiotě věnují.

Mikrobiota s námi sdílí naše životy a ráda společně oslaví Světový den mikrobiomu. 27. června se již blíží. Tak ať se oslava vydaří. Děkujeme vám, že otevíráte další číslo Mikrobio(m)novin.

Příjemné čtení.
Jiří Vejmelka

Motto měsíce:

“Silou smečky je vlk
A síla vlka je ve smečce.“
Rudyard Kipling z Knihy džunglí

Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se.

Přečtěte si i další čísla Mikrobio(m)novin