Česká mikrobiomová společnost

České lékařské společnosti ČLS JEP

Česká mikrobiomová společnost je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.

Stanoviska výboru ČMS

Analýza mikrobiomu – úvod do problematiky

Máme si nechat analyzovat mikrobiom?

Transplantace stolice – k čemu to je?

Transplantace vlastní stolice NENÍ lékem proti rakovině

Keto? Low carb? -Diety se sníženým obsahem cukrů

Akce

Aktuality

Čtěte Mikrobio(m)Noviny

Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP

Chceme sdružovat odborníky na mikrobiom a vysvětlit laikům, že zdraví začíná ve střevě!

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.

ČMS ČLS JEP, stejně jako celý civilizovaný svět, odsuzuje agresi vůči Ukrajině a vyjadřuje podporu kolegům zasaženým válkou i všem lidem na Ukrajině.

Mikrobiom, transplantace a mikrobiomová banka

Informace pro odborníky ze všech oborů medicíny. Studie, odborné akce, doporučené postupy a informační zdroje.

Stále stoupající počet vědeckých studií, které byly v posledních letech realizovány, ukazují na obrovský potenciál  nového způsobu léčby civilizačních a chronických onemocnění pomocí nastolení rovnováhy střevního mikrobiomu.

Co člověk – to jiný mikrobiom! 

Mikrobiomem označujeme souhrnně komplex všech mikroorganizmů, které osidlují naše střeva. Ve střevech může být až půl kilogramu bakterií. Jak ovlivňují naše bakterie naše zdraví a naše chování?  

Mikrobiom je soubor zdraví prospěšných ale i patogenních mikrobů, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví a v případě nerovnováhy (dysmikrobie) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází ke vzniku nemocí.

Aktuální informace