XXXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů 2020

Obezita a insuficiencia a deficit vitamínu D u detí a adolescentov

MUDr. Jana Korytárová,
Ambulance klinické alergologie a imunologie, NAW, Pieštany

Obezita aj deficit vitamínu D sa navzájom potencujú vo svojich negatívnych účinkoch na zdravie, oba stavy vedú k chronickému systémovému zápalu nízkeho stupňa. Obézne deti aj dospelí majú zvýšené riziko insuficiencie a deficitu vitamínu D. Rizikovou je najmä veková kategória adolescentov, v prevažnej väčšine prác mali zistené najnižšie hladiny vitamínu D. Jednou z možností by bolo pridať vyšetrenie vitamínu D ku skríningu metabolických ochorení v 11. roku života. Pri suplementácii / liečbe nedostatku vitamínu D je prospešné zohľadňovať adipozitu. U obéznych podávať 2-3 násobné dávky vitamínu D ako je odporučené pre neobéznych. Zásadnou potrebou je pri riešení obezity a hypovitaminózy D zmena životného štýlu, vrátane zníženia hmotnosti, modifikácie stravovania (personalizovaná výživa), ale tiež rozumného vystavenia slnečnému žiareniu a dostatok vonkajších fyzických aktivít.

Dostatočné koncentrácie 25(OH)D vo väčšine štúdií pozitívne ovplyvnili nielen inzulínovú reistenciu, ale aj výskyt respiračných ochorení, kontrolu astmy, imunitu a v poslednej dobe aj tak ostro sledované choroby spôsobené SARS-cov 2 (COVID-19).

Podívejte se i na další přednášky sekce "Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita"

Nábor nových členů

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!