XXXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů 2020

Fekální mikrobiální terapie představuje velmi starou léčebnou metodu, kterou lze vystopovat do období před několika tisíci lety. Zmiňována je již v indické Ájurvédě. Fekální mikrobiální terapie neboli fekální bakterioterapie patří mezi strategie modulující mikrobiotu. Spočívá v přenosu střevní mikrobioty dárcovské stolice do trávicího traktu pacienta. Cílem je obnovit složení a funkci střevní mikrobioty a tím i intestinální homeostázu. Mechanizmus účinku není zcela jasný. Předpokládá se obnova depleční mikrobioty dodáním prospěšných střevních bakterií s vytvořením protiváhy konkurenčním patogenům. Roli hraje imunomodulační funkce mikrobioty. Je přenášena rovněž řada dalších složek mikrobioty vč. bakteriofágů a dále i metabolické produkty bakterií a další substance. Standardní provedení fekální bakterioterapie je necílené – rutinně se nevyšetřuje mikrobiom a metabolom dárce ani příjemce. Všeobecně přijímanou indikací této léčby je závažná alterace střevní mikrobioty pacientů s torpidními a rekurentními infekcemi Clostridioides difficile např. postantibiotického origa. V rámci klinických studií jsou testovány další indikace – např. ulcerózní kolitida, syndrom dráždivého tračníku, ale výhledově i potravinové alergie. Nejsou doposud známy algoritmy opakovaných aplikací v jiných indikacích než rekurentní infekce Clostridioides difficile. Aplikace je možná cestou horního či dolního úseku trávicího traktu. Homogenizát dárcovské stolice je aplikován nazoenterální sondou nebo pracovním kanálem gastroskopu do proximálního úseku tenkého střeva respektive koloskopem do colon ascendens nebo klyzmatem do rektosigmatu. V některých zemích jsou k dispozici kapsle s lyofilizovanou stolicí k perorálnímu podání. Perspektivu představují dárcovské banky stolice, kde jsou dárci velmi podrobně vyšetřováni, aby byla zajištěna nejvyšší možná bezpečnost této léčebné metody. Na našem pracovišti bylo provedeno celkem 50 výkonů fekální mikrobiální terapie. V indikaci rekurentní infekce Clostridioides difficile bylo dosaženo velmi dobrého klinického efektu.

Podívejte se i na další přednášky sekce "Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita"

Nábor nových členů

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!