Stanoviska výboru ČMS

Úno 11 2023 | Informace pro laickou veřejnost, Stanoviska ČMS

Přečtěte si stanoviska výboru ČMS k aktuálním otázkám

 Jedním z hlavních cílů naší společnosti je seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými poznatky v oblasti mikrobiomu a zabránit tak šíření nepravdivých či zavádějících informací a nevědeckých přístupů. Navštivte naší novou sekci a přečtete si naše odborná stanoviska: 

Navštivte novou sekci Stanoviska výboru ČMS