Nové číslo Mikrobio(m)novin

Úno 11 2023 | Mikrobio(m)noviny

Téma měsíce: Mikrobiom ve forenzní analýze

V prosincovém čísle Mikrobio(m)novin jsem se zeptali Mgr. Kláry Doubkové, forenzní genetičky Policie České republiky, co si představit pod pojmem forenzní genetika.

Stačí kliknout na obrázek obálky a začíst se. 

Přečtěte si i další čísla Mikrobio(m)novin