1. konference ČMS ČLS JEP – Střevní mikrobiota a centrální nervový systém: vliv na psychiku a percepci bolesti

Poslechněte si i další přednášky Ustavující konfrence České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, kerá se konala 10. března 2020 v Lékařském domě. 

Partneři konference:

Zahájení konference, představení České mikrobiomové společnosti

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., předsedkyně České mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P.

Střevní bakterie: neviditelní spojenci pro zdravý růst

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř gnotobiologie, Nový Hrádek.

Změní veganská dieta náš mikrobiom?

RNDr. Monika Cahová, Ph.D., Institut Klinické a Experimentální Medicíny Praha

Zklidníme přenosem zdravé střevní mikrobioty dráždivý (dysbiotický) tračník?

MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Nábor nových členů

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!