1. konference ČMS ČLS JEP – Zahájení konference

1. konference České mikrobiomové společnosti

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., předsedkyně České mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim „Celá obrazovka“ (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky Ustavující konfrence České mikrobiomové společnosti ČLS JEP, kerá se konala 10. března 2020 v Lékařském domě. 

Partneři konference:

Střevní bakterie: neviditelní spojenci pro zdravý růst

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř gnotobiologie, Nový Hrádek.

Zklidníme přenosem zdravé střevní mikrobioty dráždivý (dysbiotický) tračník?

MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Střevní mikrobiota a centrální nervový systém: vliv na psychiku a percepci bolesti

Prof. MUDr. Přemysl Berčík, Ph.D., McMaster University, Division of Gastroenterology, Hamilton, Kanada 

Změní veganská dieta náš mikrobiom?

RNDr. Monika Cahová, Ph.D., Institut Klinické a Experimentální Medicíny Praha

Nábor nových členů

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!