1. konference České mikrobiomové společnosti, 10. 3. 2022

Dub 19 2020 | Záznamy z odborných akcí

1. konference České mikrobiomové společnosti

Ustavující konference České mikrobiomové společnosti ČLS JEP se konala 10. března 2020 v Lékařském domě. Hlavní přednášku o vztahu střevní mikrobioty a mozku přednesl prof. MUDr. P. Berčík z McMaster University, Hamilton v Kanadě.

Podívejte se na přednášky, které  jsme pro vás natočili! 

 

Podívejte se na přednášky naší ustavující konference, která se konala 10. března v Praze!

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., předseda České psychiatrické společnosti ČLS J.E.P.: Zahájení konference a zdravice významných představitelů našeho zdravotnictví na počest paní prof. MUDr. Heleny Tlaskalové-Hogenové, DrSc. a vzniku České mikrobiomové společnosti.

Zahájení konference, představení České mikrobiomové společnosti

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., předsedkyně České mikrobiomové společnosti ČLS J.E.P.

Střevní mikrobiota a centrální nervový systém: vliv na psychiku a percepci bolesti

Prof. MUDr. Přemysl Berčík, Ph.D., McMaster University, Division of Gastroenterology, Hamilton, Kanada 

Střevní bakterie: neviditelní spojenci pro zdravý růst

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř gnotobiologie, Nový Hrádek.

Změní veganská dieta náš mikrobiom?

RNDr. Monika Cahová, Ph.D., Institut Klinické a Experimentální Medicíny Praha

Zklidníme přenosem zdravé střevní mikrobioty dráždivý (dysbiotický) tračník?

MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Partneři konference: