11th Gut Microbiota for Health World Summit v Praze, 11.–12. 3. 2023

Led 14 2023 | Pozvánky na akce

Zveme Vás na

Světový summit Střevní mikrobiota pro zdraví

Gut Microbiota for Health World Summit

11. 3. - 12. 3. 2023

Místo konání/ Venue: Prague Congress Centre 5. kvetna 65, 140 21 Praha 4 Prague, Czech Republic

j

Registrace / Registration (click)

Výzva k předkládání abstraktů / Call for Abstracts (click)

Další informace / More information (click)

Důležitá data / important dates:

  • Registrace je již otevřená / Registrations are now open!
  • Časná registrace / Early bird: do/on or before: 15. 1. 2023
  • Standardní registrace / Standard:  do/on or before:  5. 3. 2023
  • Sleva pro členy českých odborných společností: do 26.2. 2023 
  • Abstrakta odborných posterových sdělení / Abstract Submission Deadline for Poster Presentations: 12. 2. 2023 

Připojte se k Evropské společnosti pro neurogastroenterologii a motilitu (ESNM) a Americké gastroenterologické společnosti (AGA) a zúčastněte se 11. ročníku světového summitu „Střevní mikrobiota pro zdraví“ (GMFH). Toto významné setkání se uskuteční 11. a 12. března 2023 v Kongresovém centru Praha.

Světový summit GMFH 2023 se zaměří na novou generaci terapie a výživy založené na mikrobiomech. Program připravil výbor předních odborníků pod vedením spolupředsedů Gail Hechtové, MD, MS, AGAF (Loyola University Medical Center, Chicago, Illinois, USA) a Harryho Sokola, MD, PhD (Sorbonne Université, Paříž, Francie). Program zahrnuje jednu hlavní přednášku, čtyři plenární zasedání a dva workshopy.

Summit je sponzorován ESNM a AGA se souhlasem ANMS.

 

Join the European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) and the American Gastroenterological Association (AGA) for the eleventh edition of the Gut Microbiota for Health (GMFH) World Summit. This premier meeting will take place March 11 & 12, 2023 at the Prague Congress Centre (Czech Republic).

The 2023 GMFH World Summit will focus on the next generation of microbiome-based therapy and nutrition. The program was developed by a committee of leading experts, led by co-chairs Gail Hecht, MD, MS, AGAF (Loyola University Medical Center, Chicago, Illinois, U.S.) and Harry Sokol, MD, PhD (Sorbonne Université, Paris, France). The agenda includes one keynote lecture, four plenary sessions and two workshops sessions.

The summit is sponsored by the ESNM and the AGA, with the endorsement of the ANMS.